BACK TO SEARCH

Katarzyna Miller

O odwadze

TEDxWarsaw 2013 Poke The Comfort Zone

14 min watch

Katarzyna Miller jest polską psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem. W swojej praktyce, dzięki wnikliwej obserwacji, regularnie bada emocjonalne tętno społeczeństwa, a wyniki ujmuje w publikowanych przez siebie książkach i wystąpieniach medialnych.

More from

TEDxWarsaw 2013 Poke The Comfort Zone