BACK TO SEARCH

Paulina Grabowska

Pollution and waste as new resources | Supernatural Future

TEDxWarsaw 2019

16 min watch

? Paulina Grabowska jest licencjonowaną architektką, absolwentką Delft University of Technology. Od ponad 10 lat bada oraz projektuje rozwiązania dla zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi oraz zmniejszającą się ilością surowców naturalnych. Jest założycielką studia NAS-DRA Conscious Design, w którym prowadzone są badania oraz projekty na temat „Supernatural Future” odpowiadające na pytania: W jaki sposób możemy wykorzystać CO2 w minimalizowaniu skutków efektu cieplarnianego? Jak nie dopuścić do zaniku żyznych gleb na świecie za pomocą odpadów? Dlaczego rośliny powinny stać się jednym z filarów przemysłu elektronicznego? W jaki sposób smog może stać się super-foods?

Smog, dwutlenek węgla, odpady oraz inne zanieczyszczenia są obecnie naszymi najcenniejszymi, a zarazem najmniej wykorzystanymi zasobami na Ziemi. Wymienione elementy nie są naszymi problemami, są rozwiązaniami dla takich zagadnień jak kurczącą się ilość metali, degradacja żyznych gleb, narastający problem głodu lub są sposobem adaptacji do nasilających się zmian klimatycznych. Korzystając z konkretnych roślin, mikroorganizmów oraz procesów można przekształcić tereny pokopalniane w bio-kopalnie metali pełne bioróżnorodności, odpady w genialną glebę, smog w nawóz, a dwutlenek węgla w beton. Gotowi na Supernaturalną Przyszłość