§.1 Postanowienia Ogólne

 1. 1. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności oraz informację o używanych przez Administratora plikach cookies (dalej jako „Polityka Prywatności”).
 2. 2. Administratorem danych jest Fundacja Seratim z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526880, NIP: 701-04-43-369, REGON: 147469533 (dalej jako „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” niektórych miejscach zastąpiony w został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. 4. Dane osobowe podawane w jakimkolwiek formularzu znajdującym się na stronie tedxwarsaw.org (dalej jako „Strona internetowa”) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: legal@tedxwarsaw.org.

§2. Administrator Danych

 1. 1. Administrator zbiera dane osobowe tych Użytkowników, którzy rejestrują się na wydarzenie TEDxWarsaw 2019.
 2. 2. Na potrzeby rejestracji na wydarzenie TEDxWarsaw 2019 przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, IP, adres korespondencyjny, numer telefonu, zawód, stanowisko oraz miejsce pracy/nazwa szkoły wyższej.
 3. 3. Dane wskazane w § 2 ust. 2 Polityki Prywatności podawane są dobrowolnie, jak również ich podanie jest konieczne w celu skorzystania z funkcji Strony internetowej.
 4. 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  • a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • b. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
  • c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Administratora opisanych w § 2 ust. 1 Polityki Prywatności, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności danego Użytkownika.
 5. 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. 6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. 8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. 9. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu do danych dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. 1. Strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. 4. Pliki cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nas lub osoby z nami współpracujące w celu optymalizacji działań.
 5. 5. Na Stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie allaboutcookies.org/manage-cookies.
 7. 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.