BACK TO SEARCH

Kamil Muzyka

Can we save the Earth by going off-world?

TEDxWarsaw 2019 Dare

15 min watch

Kamil Muzyka - naukowiec, badacz stanu techniki, edukator, prawnik, specjalista prawa kosmicznego, patentowego i autor publikacji dotyczących prawa sztucznych inteligencji oraz transhumanizmu. Współprowadzący strony Prawo i Kosmos. Uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących praw nowych technologii. Obecnie pracuje nad doktoratem w temacie prawnych aspektów produkcji w przestrzeni kosmicznej, wykorzystując surowce i warunki tejże przestrzeni. Z zamiłowania kociarz i fan fantastyki oraz futurologii, do których pasja jest nierzadko jego inspiracją do prac badawczych.

Our world is a blue marble hanging in the deep void of outer space. We tend to think of it otherwise. We are conditioned to look at our world as the center of the universe. A world flat, finite and closed, where there can be no future and nor going beyond. But how come? Isn’t our world surrounded by limitless possibilities? Maybe we should use those forces and resources, to better the lives of future generations, and expand our biospheres. If only we could break free from our mental gravity well.